Theoriecursus Brommer AM

Brommer theorie

Bereid je goed voor met onze theorie-opleiding speciaal voor de brommer. 

We doorlopen alles wat van belang is voor je examen.

Kosten

Dagopleiding theorie € 95,-

Je kunt zelf je examen inplannen bij het CBR. Wij kunnen dit ook voor je regelen.

Aanvragen examen CBR € 49,-

Modules

  1. Intro, verkeersdeelnemers, voertuigen, wegen, kenmerken van de weg
  2. Veilig op weg, gedrag, plek op de weg, kijktechniek, inhalen
  3. Gedrag op kruispunten, voorrang, afslaan
  4. Gedrag op de weg, snelheid, stilstaan, neerzetten, verlichting, erf, rotonde
  5. Verkeerstekens op borden, op de weg, verkeerslichten, aanwijzingen
  6. Risico op de weg, diverse weggebruikers, gedragsregels, rijden onder invloed, ongevallen
  7. Gebruik voertuig, documenten, voertuigeisen, controle en onderhoud, milieu

Eerstvolgende opleidingen

Er zijn momenteel geen aanstaande opleidingen.